Welkom

Welkom op de website van Wijkraad Staphorst Noord! Als stichting, opgericht in 2005, hebben we als doel om de wijkbewoners van Staphorst Noord met elkaar te verbinden en te zorgen voor betrokkenheid. We zijn een onafhankelijke stichting die samenwerkt met de gemeente Staphorst en andere organisaties om het wonen in onze wijk nog beter te maken.

Jaarvergadering – Bijeenkomst ‘Voor elkaar’

Dit jaar zal onze jaarvergadering in een andere vorm plaatsvinden. Omdat we het belangrijk vinden om er voor alle burgers in Staphorst te zijn, zullen alle inwoners van de kern van Staphorst worden uitgenodigd voor deze avond. De avond heeft als thema ‘Voor elkaar’ gekregen, omdat we voor elkaar klaar willen staan en dit kunnen wij niet alleen, hier hebben we elkaar voor nodig. We hebben daarom diverse organisaties uitgenodigd, die deze avond aanwezig zijn om u te informeren of uw vragen te beantwoorden over gezondheid, welzijn, wonen, veiligheid enz. Aanwezig zullen zijn medewerkers van de volgende organisaties: Vechthorst, Ondernemersvereniging, W elzijn Staphorst, Alzheimer trefpunt, Bibliotheek en nog veel meer! U bent van harte welkom op:

 

Maandag 12 februari

Inloop vanaf 19:30

Dienstencentrum Staphorst

Berkenlaan 1

Wie zijn wij?

Klaas Huls

Nadat ik ben gestopt met werken zocht ik een bezigheid, waarbij ik mijn vrije tijd voor anderen zinvol kon besteden. zo ben ik ruim 10 jaar bezig om mee te denken over het reilen en zeilen in de wijk; Wat speelt er en hoe kunne we mee hlepen aan een goede oplossing. Als wijkraad zijn we het contact tussen de wijk en het gemeente bestuur, dat ons in de gelegenheid stelt om mee te denken (burgerparticipatie). Gelukkig merken we dat er naar ons geluisterd wordt en dat geeft voldoening, waarvoor je het doet.

Jan Compagner


Geesje de Weerd

 

Dick Heuckeroth

Paula Foppen

Sinds ik op mezelf ben gaan wonen in Staphorst Noord ben ik lid geworden van de Wijkraad om sociaal betrokken te zijn bij de buurt waarin ik woon. 

Inmiddels ben ik getrouwd en heb ik een zoontje en wonen we nog steeds met veel plezier in Staphorst Noord. 

Sinds 2022 heb ik het voorzitterschap overgenomen van Albert Wielink. 

En samen met de andere leden van de wijkraad werken we aan een prettige leefomgeving voor alle inwoners van Staphorst Noord.

Jan Hofstede

Over ons

Wijkraad Staphorst Noord is een stichting die zich inzet voor de belangen van de wijkbewoners. Ons doel is om te ondersteunen in het realiseren van plannen en projecten en de betrokkenheid in de wijk te vergroten. Wij behartigen de belangen van de inwoners en werken aan het verbinden van de gemeenschap.

Wij zijn het aanspreekpunt voor alle zaken die de leefbaarheid van de wijk beïnvloeden. We signaleren problemen en streven naar een samenleving waarin noaberschap centraal staat. Onze rol is om de stem van de inwoners te vertegenwoordigen en open gesprekken te voeren met gemeente en andere betrokken partijen.

Samen werken we aan een betere wijk!

'Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving. Men kende elkaar. Maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben voor de naaste. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien.'


Kersttoespraak H.M. Koningin Beatrix, 2009

Actueel

Om de leefbaarheid in Staphorst Noord te verbeteren en aan de behoeften van woningzoekenden te voldoen zijn er momenteel drie bouwprojecten gaande: de flexwoningen, het project aan de Koningin Julianastraat en Oranjestraat verder genoemd S03 en locatie Dienstencentrum. Elk project is gestart en bevindt zich in verschillende fasen. We hopen dat deze projecten een positieve impact hebben op onze wijk.

Whatsapp Buurtpreventie

Op 14 januari 2015 is de WhatsApp groep 'Buren Voor Elkaar' opgericht in de wijk Staphorst Noord.

Het doel van de app-groep is om elkaar te informeren over gepleegde misdrijven en het opvragen of doorgeven van beeldmateriaal voor de politie. Op deze manier proberen we onze wijk veilig te houden.

Vergadering wijkraad

Maandag 5 februari 2024 

Maandag 11 maart 2024

Maandag 22 april 2024


Iedere maand vergaderen wij als wijkraad, we nemen de lopende zaken door en bespreken binnengekomen vraagstukken en bespreken bezochte bijeenkomsten.

Jaarvergadering Wijkraad Staphorst Noord

Maandag 12 februari 2024


Tijdens onze jaarvergadering bespreken we de ontwikkelingen in onze wijk in het afgelopen jaar en de verwachtingen van het aankomende jaar.

We zorgen elk jaar voor een interresante spreker en voor koffie, thee met wat lekkers.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom vanaf 19:30 uur. In het dienstencentrum aan de Berkenlaan 1 in Staphorst