Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 

Welkom op de site van Wijkraad Staphorst Noord

Wijkraad Staphorst Noord is opgericht in 2005 op initiatief van de gemeente Staphorst om meer binding te krijgen met wat er leeft in onze wijk en onder haar bewoners.  


Wijkraad Staphorst Noord houdt zich bezig met zaken die de hele wijk of een deel van de wijk aangaan. Individuele zaken zal de wijkraad vrijwel nooit in behandeling nemen. Stichting Wijkraad Staphorst Noord is onafhankelijk. De wijkraad ontvangt een kleine financiële bijdrage van de gemeente Staphorst. Wijkraad Staphorst Noord  bestaat uit maximaal 11 inwoners uit Noord. Momenteel wordt Wijkraad Staphorst Noord gevormd door 8 leden. De bestuursleden van Wijkraad Staphorst Noord stellen zichzelf kandidaat en worden door de inwoners van Staphorst-Noord  gekozen. De verkiezing van de wijkraad vindt tegelijk plaats met de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

De wijkraad fungeert als intermediair tussen bewoners en gemeente. De wijkraad kan optreden als vertegenwoordiger van Staphorst-Noord of een deel daarvan. De wijkraad heeft echter niet meer rechten dan de individuele inwoner van de wijk.

Doel van de wijkraad

 

Doel van Wijkraad Staphorst Noord is samen met gemeente en bewoners de leefbaarheid van onze wijk voor alle leeftijdsgroepen zo hoog mogelijk te houden c.q. te verkrijgen. Om dit te realiseren onderneemt de wijkraad de volgende activiteiten:

 • Op meerdere manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de wijk
 • Met gemeente, inwoners en instanties communiceren over onze wijk
 • Meedenken over en reageren op plannen en ontwikkelingen betreffende onze wijk
 • Maandelijks een bestuursvergadering
 • Maandelijks informatie aangaande de wijk opvragen bij de gemeente
 • Maandelijks bijwonen van raads- en commissievergaderingen van de gemeente
 • ± 2 maal per jaar verschijnt een nieuwsbrief
 • Jaarlijks overleg met Burgemeester & wethouders van Staphorst
 • Jaarlijks een jaarvergadering voor de inwoners van Staphorst-Noord
 • Jaarlijks overleg met de dorpsraden Rouveen en IJhorst
 • Indien nodig overleg met externe specialisten en instanties 

 Werkgebied van de wijkraad  

Het werkgebied van Wijkraad Staphorst Noord wordt begrenst door:

 • Aan de zuidzijde de Gemeenteweg (de aan de noordzijde van de Gemeenteweg gelegen huizen behoren tot het werkgebied)
 • Aan de oostzijde de spoorlijn
 • Aan de westzijde rijksweg A28