Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

Warmte camera

   25-2-19 Van 25 februari tot 8 maart kunnen bewoners uit Noord gebruik maken van een warmte camera waarmee de werking van de muur- en dakisolatie kan worden gemeten. Neem contact op met de wijkraad of met team Buurkracht.


Isolatieavond 

   2-2-19 Er is een informatieavond geweest over vloer- en spouwmuurisolatie. Er is een aantal offertes uitgebracht. Bewoners die twijfelen aan de status van de isolatie van hun huis kunnen nog gebruik maken van de warmtecamera die Buurkracht half februari nog tot haar beschikking heeft.


Resultaat Zonnepanelen actie

     2-2-19 Er zijn vanuit deze actie ruim 300 zonnepanelen geplaatst in Staphorst Noord

 

2e Zonnepanelen avond

     27-8-2018 Ook de 2e avond is goed bezocht. Weer hebben meerdere belangstellenden ingeschreven voor een offerte.

 

Status Project Zonnepanelen 

 

     27-8-2018 Op basis van de 1e informatieavond zijn daadwerkelijk bijna 200 zonnepanelen geplaatst in Noord. Een prima score, waarmee we een stuk dichter bij onze doelstelling komen.

Zonnepanelen avond

     26-3-2018 De avond was een succes. Er waren een kleine 30 belangstellenden. Allen krijgen een offerte op maat van het bedrijf Zonneplan op basis van de collectieve afspraak die Buurkracht heeft gemaakt. 

1e vergadering geweest

    21-10-17 Afgelopen woensdag heeft het Buurkracht team haar 1e vergadering gehad. Binnenkort zal het team zich via verschillende media aan de wijkvoorstellen. Verder wordt er nagedacht over een inwoners-avond ergens in januari.

Website ingericht

     9-10-17 Er is een website ingericht voor Noord: Klik hier. Hier kunt u zich aanmelden en/of nieuws over het project lezen.

Buurkrachtteam opgericht

     27-09-2017 Vandaag is definitief een Buurkrachtteam opgericht. 6 wijkbewoners hebben zich hiervoor bereid verklaard. Hiermee is het project Buurkracht definitief gestart in Noord. Verdere informatie volgt.

2e bijeenkomst

     15-09-17 De 2e bijeenkomst is gepland op woensdag 27-september om 19:00. Wilt u meedenken en meepraten meldt u dan aan via email.

     19-08-2017  Binnenkort zal er een 2e bijeenkomst plaatsvinden betreffende BUURKRACHT. Binnen dit project staat gezamenlijk groene en/of hernieuwbare energie inkopen centraal. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via wijkraadstaphorstnoord@kpnmail.nl  

Project Buurkracht

N.a..v. de presentatie die op de jaarvergadering van de wijkraad gegeven is over het project Buurkracht, is het plan opgevat om ook in Staphorst-Noord een Buurkracht project op te starten. Inmiddels zijn een 5-tal wijkbewoners bereid gevonden om hiervoor de eerste aanzet te doen. Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wat is Buurkracht?

Buurkracht omvat mogelijkheden tot energiebesparing in de breedste zin van het woord. Dit kan van de gezamenlijke aanschaf van LED-lampen tot de gezamenlijke inkoop van zonne-energie lopen. Belangrijk is dat het door de bewoners gezamenlijk wordt gedaan, waardoor allerlei (financiële) voordelen kunnen worden behaald. Vanuit Buurkracht (www.buurkracht.nl) worden de bewoners ondersteund door professionals.

Ook deelnemen?

Bent u geïnteresseerd? 

Wilt u meedenken?

Wilt u meedoen?

Heeft u een idee?

Schrijf een mail naar wijkraad-staphorst-noord