Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 

Momenteel nemen 107 wijkbewoners deel aan de WhatsApp groep


WhatsApp groep Buren Voor Elkaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 14 januari 2015 is de WhatsApp groep 'Buren Voor Elkaar' opgericht in de wijk Staphorst Noord. Op initiatief van de politie en Wijkraad-Staphorst-Noord werden de inwoners geïnformeerd over het doel van een dergelijke groep en gevraagd zich aan te melden. In 1e instantie melden zich een 30-tal bewoners en na een extra actie van de wijkraad liep dit aantal op tot ruim 40.

De groep heeft tot doel om in Staphorst-Noord een aantal extra ogen en oren te zijn voor de politie en op deze wijze trachten misdrijven te voorkomen en (potentiële) daders aan te geven bij de politie. Op deze wijze tracht de groep de wijk veilig te houden.

Inwoners van Staphorst-Noord kunnen zich nog aanmelden als deelnemer aan 'Buren voor Elkaar'. Stuur hiervoor een mail naar wijkraadstaphorstnoord@kpnmail.nl

Klik hier voor de regels van de WhatsApp groep

Klik hier voor een overzicht van de deelnemers (status 18-08-2017)