Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 


Actuele onderwerpen:  

vervanging Dienstencentrum

A28 op- en afritten

nieuwbouw Vechthorst Oranje- en Julianastraat
Nieuwbouw Vechthorst Oranje- en Julianastraat

     19-7-21: Inmiddels heeft er, zowel online als fysiek, een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden tussen Vechthorst, Bewonerscommissie, Omwonendencommissie en de wijkraad. In beginsel is er akkoord over een zogenaamd basisplan. Vechthorst gaat dit nu verder uitwerken. Binnenkort zullen wij meer informatie publiceren.

     17-5-21 De Vechthorst is voornemens in een deel van Noord de huizen te slopen en er nieuwe huizen voor in de plaats te bouwen. De wijkraad heeft binnenkort overleg hierover met de Vechthorst. 


Vervanging Dienstencentrum

     19-7-21 De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarin de kaders voor eventuele nieuwbouw worden geschetst. Het lijkt een combinatie van een Dienstencentrum + appartementen te worden op de plek van het huidige Dienstencentrum. Vechthorst gaat met de gestelde kaders een 1e conceptplan maken.

Voorafgaand aan het debat in de gemeenteraad heeft de wijkraad haar mening inzake dit onderwerp in een brief kenbaar gemaakt aan B&W en gemeenteraad. Klik hier voor de brief.

     17-5-21 Een ambtelijke commissie is bezig met een plan om het huidige Dienstencentrum te vervangen. Vanuit een gesprek met de commissie is bij onze wijkraad het gevoel ontstaan dat met een voorstel aan de gemeenteraad wil doen om het Dienstencentrum niet te vervangen, maar de gebruikers decentraal onder te brengen in verschillende andere accommodaties als de bibliotheek en de voetbalkantine. Samen met andere gebruikers en organisaties voelen wij daar niets voor en hebben wij een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Op deze brief hebben wij nog geen antwoord gehad.


A28 op- en afritten

     17-5-21 Inmiddels zijn meerdere plannen de revue gepasseerd, die allen financieel niet haalbaar bleken. Er ligt nu een plan voor waarin, voor zover wij nu kunnen inschatten, geen (negatieve) consequenties voor Noord schuilen. 

   15-09-2017 Er is door het adviesbureau een 'favoriete variant' gekozen. Deze wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze variant is een oplossing meegenomen voor de te verwachten toename van (sluip)verkeer op de Ebbinge Wubbenlaan. Hiervoor is bedacht om de Van de Walstraat door te trekken achter de KWA-school en de kinderboerderij langs, naar de Viaductweg. De wijkraad gaat in overleg met de direct omwonenden.

     19-08-2017  De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest omtrent eventuele nieuwe op- en afritten op de A28. Vertegenwoordigers van de wijkraad hebben deze bijeenkomsten bezocht. Momenteel is de status dat er een conceptplan ligt waar de gemeenteraad over moet beslissen of deze verder mag worden uitgewerkt. Voor Noord is met name het (sluip)verkeer over de Ebbinge Wubbenlaan van belang. In het conceptplan is hiervoor een oplossing bedacht met een nieuwe parallelweg langs de A28. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en ondernemen acties als dat nodig is. Heeft u ideeën over dit onderwerp, laat dat ons dan weten.