Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 


Actuele onderwerpen:  

Buitenterrein Dienstencentrum

Notarisbosje

vervanging speeltoestellen

Inloopavond

Kruising E-Wubbenlaan-Viaductweg

A28 op- en afritten

project buurkracht
Kruising Wubbenlaan-Viaductweg

        2-2-19 De wijkraad heeft samen met andere betrokkenen meegedacht over het verkeersveiliger maken van de kruising tussen de E.Wubbenlaan en de Viaductweg. De gemeenteraad heeft gevraagd meer alternatieven te onderzoeken alvorens een besluit wordt genomen.

      14-12-19 De gemeenteraad heeft besloten geen geld beschikbaar te stellen voor dit plan, waarmee het nu van voorlopig van de baan is

Buitenterrein Dienstencentrum

     20-9-19 Tussen meerdere partijen, o.a. SWOS, bewoners en de wijkraad is een plan opgesteld om het buitenterrein van het Dienstencentrum een meerwaarde te geven voor de kinderen in de buurt, de bewoners van De Berghorst en de gebruikers van het Dienstencentrum. Momenteel wordt bekeken wat haalbaar is, zowel praktisch als financieel.

Notarisbos

     20-9-19 In onze wijk hebben we een klein bosje, het Notarisbos. Tijdens het overleg van de wijkraad met B&W kwam ter sprake dat hier veel afval ligt en dat weinig mensen en kinderen gebruik maken van het bosje. Daarom vragen wij u als bewoner naar ideeën hoe het bosje meer functie te geven voor de wijkbewoners. Heeft u ideeën? Bel of mail dan de wijkraad.

Vervanging speeltoestellen

    20-9-19 Vanuit de gemeente is aangegeven dat een aantal speeltoestellen in Noord vervangen zullen worden. Hierover zal overleg worden gevoerd met de bewoners.

   14-12-19 Inmiddels zijn er verschillende inspraakmogelijkheden geweest en zijn er besluiten genomen. In het Notarisbos zal een kabelbaan worden geplaatst. Deze zal gefinancierd en geplaatst worden door de Koning Willem Alexander school. Ook zal er onderhoud aan bomen en struiken worden geplaagd en zal in de buurt van de kabelbaan een zitgelegenheid komen. Verder zullen bij verschillende speelplaatsen toestellen vervangen worden. De wens van de bewoners om aan de Lindenlaan ook een trapveldje te realiseren zal niet worden ingewilligd i.v.m. ontbrekend budget.

Inloopavond

    23-9-19 De inloopavond van de wijkraad is goed bezocht. U vindt hier een overzicht van de ingebrachte zaken. 

Project BUURKRACHT

   27-12-18 Als opvolging van de zonepanelenactie is een actie omtrent isoleren gestart. Inmiddels is er een informatieavond geweest en heeft een aantal bewoners zich ingeschreven voor deze actie.

     27-8-18 Inmiddels zijn ruim 200 zonnepanelen geplaatst in Noord. Ook is er een 2e informatie avond geweest waar wederom ingeschreven kon worden op de aanschaf van zonnepanelen, wederom met flinke korting. Ook hier hebben zich weer meerdere gegadigden gemeld.

     26-3-2018 Er is een bijeenkomst geweest omtrent de collectieve aankoop van zonnepanelen. Het bedrijf Zonneplan deed samen met het Buurkrachtteam een prima en zeer compleet aanbod. Er waren een kleine 30 belangstellenden. Allen krijgen een offerte op maat op basis van de collectieve afspraak van Zonneplan.

A28

   15-09-2017 Er is door het adviesbureau een 'favoriete variant' gekozen. Deze wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze variant is een oplossing meegenomen voor de te verwachten toename van (sluip)verkeer op de Ebbinge Wubbenlaan. Hiervoor is bedacht om de Van de Walstraat door te trekken achter de KWA-school en de kinderboerderij langs, naar de Viaductweg. De wijkraad gaat in overleg met de direct omwonenden.

     19-08-2017  De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest omtrent eventuele nieuwe op- en afritten op de A28. Vertegenwoordigers van de wijkraad hebben deze bijeenkomsten bezocht. Momenteel is de status dat er een conceptplan ligt waar de gemeenteraad over moet beslissen of deze verder mag worden uitgewerkt. Voor Noord is met name het (sluip)verkeer over de Ebbinge Wubbenlaan van belang. In het conceptplan is hiervoor een oplossing bedacht met een nieuwe parallelweg langs de A28. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en ondernemen acties als dat nodig is. Heeft u ideeën over dit onderwerp, laat dat ons dan weten.