Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 

Actuele onderwerpen:     Jaarvergadering / Kruising Wubbenlaan-Viaductweg / Leefbaarheid Noord / /Herstructurering Boslaan  / A28 / Project BUURKRACHT /   


Jaarvergadering

   25-2-19 De jaarvergadering is goed bezocht. Binnenkort leest u hier het verslag.


Kruising Wubbenlaan-Viaductweg

        2-2-19 De wijkraad heeft samen met andere betrokkenen meegedacht over het verkeersveiliger maken van de kruising tussen de E.Wubbenlaan en de Viaductweg. De gemeenteraad heeft gevraagd meer alternatieven te onderzoeken alvorens een besluit wordt genomen.


Leefbaarheid Noord

        27-12-18 Nadat er signalen uit de wijk kwamen omtrent de teruggang van sociale contacten in Staphorst Noord heeft de wijkraad samen met de gemeente, de politie, SWS, De Vechthorst, Jongerenwerk en Vluchtelingenwerk  2 buurtbijeenkomsten in de wijk georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje kwamen veel buurtbewoners hierop af en zijn ideeën geopperd om de contacten te verbeteren. Later meer hierover.

Herstructurering Boslaan

      27-12-2018 Inmiddels zijn de nieuwe bomen geplant en is het straatwerk gereed.

     26-3-2018 Er is een begin gemaakt met de herstructurering van de Boslaan. Alle bomen zijn gekapt. Verdere planvorming volgt in samenspraak met de aanwonenden.

Project BUURKRACHT

   27-12-18 Als opvolging van de zonepanelenactie is een actie omtrent isoleren gestart. Inmiddels is er een informatieavond geweest en heeft een aantal bewoners zich ingeschreven voor deze actie.

     27-8-18 Inmiddels zijn ruim 200 zonnepanelen geplaatst in Noord. Ook is er een 2e informatie avond geweest waar wederom ingeschreven kon worden op de aanschaf van zonnepanelen, wederom met flinke korting. Ook hier hebben zich weer meerdere gegadigden gemeld.

     26-3-2018 Er is een bijeenkomst geweest omtrent de collectieve aankoop van zonnepanelen. Het bedrijf Zonneplan deed samen met het Buurkrachtteam een prima en zeer compleet aanbod. Er waren een kleine 30 belangstellenden. Allen krijgen een offerte op maat op basis van de collectieve afspraak van Zonneplan.

A28

   15-09-2017 Er is door het adviesbureau een 'favoriete variant' gekozen. Deze wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze variant is een oplossing meegenomen voor de te verwachten toename van (sluip)verkeer op de Ebbinge Wubbenlaan. Hiervoor is bedacht om de Van de Walstraat door te trekken achter de KWA-school en de kinderboerderij langs, naar de Viaductweg. De wijkraad gaat in overleg met de direct omwonenden.

     19-08-2017  De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest omtrent eventuele nieuwe op- en afritten op de A28. Vertegenwoordigers van de wijkraad hebben deze bijeenkomsten bezocht. Momenteel is de status dat er een conceptplan ligt waar de gemeenteraad over moet beslissen of deze verder mag worden uitgewerkt. Voor Noord is met name het (sluip)verkeer over de Ebbinge Wubbenlaan van belang. In het conceptplan is hiervoor een oplossing bedacht met een nieuwe parallelweg langs de A28. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en ondernemen acties als dat nodig is. Heeft u ideeën over dit onderwerp, laat dat ons dan weten.